Pitzner Ejendomme A/S

Henvendelser vedr. drift, reparationer og skader
(dagtimer)

Vicevært

Generel kontakt til Pitzner Ejendomme A/S (CVR 20409533) og Pitzner Ejendomme Hillerød ApS (CVR 35391401)

Administrerende direktør Christian Ewald Hansen

Henvendelser vedr. ejendomsadministration, lejeopkrævninger, mv.

Mentor Ejendomsadministration ApS

Fakturering til Pitzner Ejendomme A/S
og Pitzner Ejendomme Hillerød ApS

Fakturaer bedes fremsendt til

Henvendelser vedr. uopsættelige skader og driftsforstyrrelser (aften og nat)
- kun i nødstilfælde!

Benny Johansen VVS
Oplys at det drejer sig om Pitzner Ejendomme
Såfremt der rekvireres håndværkere uden henvendelse til en af de ovennævnte kontakter, sker det for lejers egen regning!
Scroll to Top