Investeringer

Strategiske investeringer

Vores diversificerede portefølje af strategiske investeringer reflekterer vores investeringsprofil med fokus på langsigtet værdiskabelse. Vi investerer primært i modne virksomheder med et veletableret forretningsgrundlag og fortsat vækstpotentiale gennem kommerciel ekspansion.

Som fondsejet investeringsselskab kan vi tilbyde aktivt ejerskab med langsigtet kapital, strategi og kompetencer til at understøtte og udvise stabilitet for vores porteføljevirksomheder. 

Minoritetsinvesteringer

Vores primære investeringsstrategi er at besidde rollen som majoritetsaktionær i veletablerede virksomheder med en langsigtet investeringshorisont. I supplement til vores strategiske investeringer indgår vi også i mindre minoritetsinvesteringer, typisk i form af passivt ejerskab i små eller mellemstore virksomheder med højt vækstpotentiale. 

Scroll to Top